Новини

Обява за Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ” код 582030, специалност „Кофражи” код 5820302

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „Кольо Фичето” към сдружение “Федерация на независимите строителни синдикати” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2015121270 и обявява откриване на Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ” код 582030, специалност „Кофражи” код 5820302. Продължителността на курса е 150 учебни часа, като тя е определена...
Повече

Дарителска кампания

Федерация на независимите строителни синдикати е доброволно обединение на самостоятелни, равноправни и автономни синдикални организации на работещите в строителството и всички други, свързани със строителната дейност. Основната ни цел е да представляваме, отстояваме и защитаваме основните права на работещите в сектора пред работодателите и техните сдружения, държавните, общинските, административни, обществени органи и организации. Федерацията ни притежава сграда,...
Повече

КНСБ готви нови кампании срещу сивия сектор

Средно между 1 и 2 милиарда лева осигуровки не се внасят умишлено в бюджета. Очевидно трябват санкции, освен и стимули за излизане на сивата икономика на светло. Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред национален форум за недекларираната заетост, който се проведе в КНСБ. Доста време водехме дебат с работодателите за криминализирането на неплащането на...
Повече

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ХРИСТИНА ДИМОВА!

СКЪПА ХРИСТИНА, За мен е чест и удоволствие от свое име и от името на Управителния съвет на Федерация на независимите строителни синдикати да те поздравя по случай един от най-ключовите моменти в твоя живот - 70-годишният ти юбилей. Твоят изключителен принос в развитието на синдикалната дейност и в частност на Федерация на строителите, впечатляват и...
Повече