Новини

Пламен Димитров: Постигнахме споразумение МОТ да разработи дефиниция за заплата за издръжка

Постигнато бе споразумение Международната организация на труда да направи изследвания и оценки, за да допринесе за по-доброто разбиране на това какво всъщност означава “заплата за издръжка”. Това е грандиозна победа не само за нас – групата на работниците, но и за всички работещи хора, които не могат да свържат двата края. Става въпрос за над...
Повече

МОТ добави безопасните условия на труд към основните права в областта на труда

Безопасните и здравословния условия на труд са основно човешко право за всеки работник. Те бяха включени в рамката на МОТ за основните принципи и права в областта на труда с резюлюция, приета днес от Комитета по общите въпроси по време на 110-тата сесия на Международната конференция на труда. Тя се провежда от 27 май до...
Повече

Проведе се Седми редовен конгрес на ФНСОЛП

Досегашният председател на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост Цветелина Милчалиева бе преизбрана на поста на провелия се вчера и днес Седми редовен конгрес на федерацията. Гости на конгреса бяха вицепрезидентите на КНСБ Огнян Атанасов и Тодор Капитанов, националният секретар Величка Микова, заместник-председателят на ЦКК на конфедерацията Райна Джагалова, председателите на индустриалните федерации на...
Повече

ФНСС бе гост на форум посветен на тормоза на работното място

Федерация на независимите строителни синдикати бе поканена да вземе участие във форум свързан с тормоза на работното място, който у нас е изключително разпространен, макар и често пъти да остава скрит. Той коства големи суми не само на служителите, които са принудени да сменят работното си място, но и на работодателите, които са инвестирали време и...
Повече