Новини

Четвърти годишен доклад на КНСБ за нарушения на права, свързани с упражняване правото на труд през 2018 г. (ЕКСПОЗЕ И ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Докладът е подготвен по предоставена ни за целта информация от: -           ИА „Главна инспекция по труда“; -           основните членове, регионалните структури и доверените адвокати на КНСБ; -           сигнали на наши членове и граждани, публикации в средствата за осведомяване. Акцентът на настоящия доклад  е да насочи вниманието на държавните органи върху два основополагащи за синдикалната дейност въпроси: -  правото на сдружаване...
Повече

КНСБ иска криминализация на действия срещу правото на сдружаване

КНСБ настоява за криминализиране на действията, насочени срещу правото на сдружаване на работещите. Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров при представянето на 4-ия годишен доклад на КНСБ за нарушения на права, свързани с правото на труд през 2018 г. Форумът е под надслов: "Правото на сдружаване и колективно договаряне в съвременна България в светлината...
Повече

Под знака на 100 години МОТ – да се криминализират деянията срещу правото на сдружаване

През настоящата година светът ще отбележи един забележителен юбилей – 100 години от създаването на Международната организация на труда (МОТ). Юбилеят ще бъде отбелязан по тържествен начин през юни т.г., в Женева, когато ще се състои Годишната конференция на МОТ. Колкото повече се доближаваме до м. юни, толкова повече в медиите ще присъства...
Повече

Х-та редовна национална конференция на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“

До Делегатите на Х национална конференция на Ф“СИВ“ – „Подкрепа“ УВАЖАЕМИ Г-Н ПАРТЕНИОТИС, УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ, СКЪПИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ, Изключително ми е приятно от свое име и от името на Управителния съвет на Федерация на независимите строителни синдикати да поздравя Вас и всички членове на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ по повод X-тата редовна национална конференция Използвам случая да...
Повече