Новини

КНСБ и ФНСС изказват съболезнования на семействата на загиналите работници на площадката за радиоактивни отпадъци

Ръководствата на КНСБ и ФНСС изказват съболезнования на семействата на двамата загинали работници на площадката за радиоактивни отпадъци край АЕЦ „Козлодуй“. Поклон пред паметта им. Оставаме с надежда подобни страшни инциденти да не се случват занапред. Апелираме работодателите да вземат мерки за засилване контрола по изпълнение на изискванията за безопасни условия на труд, допълнително обучение и...
Повече

Среща с новоизбрания изпълнителен директор на КСБ

Ръководството на Федерация на независимите строителни синдикати проведе работна среща с новоизбрания изпълнителен директор на Камарата на строителите в България - Валентин Николов, досегашен председател на Контролния съвет на камарата. Обсъдени бяха проблемни теми в строителния сектор, свързани с дигитализацията, липсата на работна ръка, необходимостта от обучения  и условията на труд на строителните обекти. Участниците в срещата...
Повече

Последно заседание на Управителния съвет на ФНСС за 2019 година

На 12 и 13 декември 2019 година в сградата на КНСБ, пл. Македония 1 се проведе заседание на членовете от Управителния съвет на ФНСС. Заседанието се проведе при следният дневен ред: Отчет по изпълнение на Бюджета за периода от 01.01.2019 г. - 31.10.2019 г.  Докл. Валя Котова Отчетен доклад на Контролно-ревизионна комисия по изпълнение на бюджета за периода от...
Повече

КНСБ предлага пакет от мерки за ограничаване на сивата икономика

В Кодекса за социално осигуряване да бъде въведен ангажимент НАП да проверява всички субекти, които декларират задължения към осигурителната система за повече от 3 месеца, като едновременно с това отпадне възможността за опрощаване по давност на осигурителните задължения. Това е една от мерките за борба със сивата икономика, които Конфедерацията на независимите синдикати в България...
Повече