Recent Posts by Федерация на независимите строителни синдикати

Синдикатите от балканския регион искат нов социален договор

Нов социален договор, който да бъде приет от Международната организация на труда през юни, искат синдикати от балканския регион. Това стана ясно по време на конференция "Синдикалният принос за интеграция на Балканите в контекста на 100-годишнината на МОТ“, която се проведе в сградата на КНСБ. В нея взеха участие президентът на конфедерацията Пламен Димитров, социалният...
Повече

Декларация от балканската синдикална конференция за 100-годишнината на МОТ

Ние,  като представители на синдикалните конфедерации от Югоизточна Европа, членуващи в МКП и като част от Паневропейския регионален съвет (ПЕРС) на МКП, събрани в София на 22-23 април 2019 г., издигаме своя глас за Нов социален договор, който да бъде приет от Международната конференция по труда през м. юни тази година, и за силни действия...
Повече

„Щрабаг“ ЕАД получи наградата „Прометея“ за принос в хуманизирането на работната среда, здраве и безопасност на хората

По идея на проф. д-р Желязко Христов от 2008 година КНСБ инициира учредяването на наградата „ПРОМЕТЕЯ”. Тя се връчва на български фирми, които носят „огъня” на хуманизацията на условията на труд - утвърждават добрата практика и издигат името на българските фирми в голямото европейско семейство. Фирма „Щрабаг“, НДК и Националната Финансово-стопанската гимназия- София бяха отличени с...
Повече

Ден на загиналите при трудови злополуки

„В този ден, в който ние отдаваме почит на тези наши братя и сестри, които са загинали или пострадали при трудови злополуки и правим анализ на ситуацията в страната на безопасните и здравословни условия на труд, не можем да подминем и не покажем и добрата страна на това, което се случва в България и българския...
Повече

Recent Comments by Федерация на независимите строителни синдикати

    No comments by Федерация на независимите строителни синдикати yet.