Recent Posts by Федерация на независимите строителни синдикати

Строителният сектор запазва ритъма на работа

Извънредното положение очевидно има отражение върху цялата икономика, но за момента повечето ни строителни компании, като че ли са запазили ритъма на работа, отчитат от Федерацията на независимите строителни синдикати - КНСБ. Засега няма решение от страна на държавата за спиране на строителството, стига да се спазват заложените предпазни мерки за работниците. Столична община излезе...
Повече

Експертите на КНСБ започват консултации по трудови, осигурителни, синдикални и други въпроси, възникнали в кризата

Усложняването на ситуацията на пазара на труда и необходимостта от разяснения на новото законодателство, свързано с извънредното положение, налагат експертите на КНСБ да са в готовност да отговорят на поставени въпроси. За целта е създадена специализирана мрежа от експерти, включваща регионалните и браншови структури на синдиката. Консултациите са предназначени за синдикални членове, но отговорите на поставените...
Повече

Проучване на КНСБ: Джинджифил, чесън и лимон са поскъпнали най-много в кризата

Експресно проучване за изменението (нарастване/намаление) на основни хранителни и нехранителни стоки В условията на епидемична криза, наред с нарастването на безработицата и намаляването на доходите, сме свидетели и на плавно, но при някои стоки драстично нарастване на цените. При това, това са стоки от жизнена необходимост и традиционно присъстват на българската трапезата. ИССИ на КНСБ проведе проучване...
Повече

Позиция на КНСБ по одобреното от ЕК предложение за създаване на инструмент за временна подкрепа с цел намаляване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE)

На 2 април 2020 г. Европейската комисия одобри „Предложение за регламент на Съвета относно създаването на европейски инструмент за временна подкрепа с цел намаляване на рисковете  от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие избухването на COVID-19 “. Този инструмент е предназначен да подкрепи краткосрочната работа и подобни мерки на национално ниво, за да се предотврати безработицата...
Повече

Recent Comments by Федерация на независимите строителни синдикати

    No comments by Федерация на независимите строителни синдикати yet.