Recent Posts by Федерация на независимите строителни синдикати

Проучване на МКП в 86 държави: Подкрепа на доходите почти липсва

Повече пари в момента в света се харчат за спасяване на бизнес (в 29% от държавите), отколкото за осигуряване на отпуск по болест за работниците (21% от страните). Въпреки нуждите на милиони хора, подкрепата за доходите е налице само в 12% от страните. Това показва първото глобално проучване на Международната конфедерация на профсъюзите ITUC COVID-19 за...
Повече

Становище на КНСБ по проекта за изменение на Закона за държавния бюджет

Оценка на макроикономическите параметри Според КНСБ актуализация на бюджета е повече от наложителна в условията на пандемия и навлизането на страната ни в рецесия. За съжаление, към момента повечето международни прогнози са насочени към очакването, че рецесията ще се превърне в сериозна икономическа и финансова криза. По първоначални оценки тази криза ще бъде по-голяма от последната...
Повече

НОИ вече издава ПИК и по електронен път след предложение от КНСБ

Националният осигурителен институт (НОИ) предостави възможност за подаване на искане за издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и по електронен път. Предложението за въвеждане на услугата, за да бъдат облекчени гражданите, бе направено от КНСБ. Конфедерацията благодари на ръководството на института за бързата реакция. Услугата е достъпна за потребителите през Системата за сигурно електронно връчване...
Повече

Предложения на КНСБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

След запознаване с предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката КНСБ представи своите бележки и предложения пред председателя на енергийната комисия в парламента г-н Валентин Николов с копие до министър Теменужка Петкова. Предложенията за промени в Закона за енергетиката, които регламентират връщането на надвзетите суми от обществения доставчик на природен газ,...
Повече

Recent Comments by Федерация на независимите строителни синдикати

    No comments by Федерация на независимите строителни синдикати yet.